Robert Wagner  (โรเบิร์ต แว็กซ์เนอร์)

Robert Wagner (โรเบิร์ต แว็กซ์เนอร์)

ชื่ออังกฤษ:

Robert Wagner

ชื่อไทย:

โรเบิร์ต แว็กซ์เนอร์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

180 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

ดีทรอยต์, มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Robert Wagner (โรเบิร์ต แว็กซ์เนอร์)

What Happened to Monday 7 เป็น 7 ตาย Seven Sisters ปี 2017 IMDB:6.9

การเดินทางสู่อนาคตอันใกล้ ในเวลาที่โลกต้องเผชิญวิกฤตประชากรล้นโลก รัฐบาลออกออกกฏบุตรหนึ่งคนต่อหนึ่งค...

6.9 IMDB Rating