Tomiwa Edun  (โทมิวา เอเดน)

Tomiwa Edun (โทมิวา เอเดน)

ชื่ออังกฤษ:

Tomiwa Edun

ชื่อไทย:

โทมิวา เอเดน

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

177 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

เลกอส ประเทศไนจีเรีย

ผลงานหนังของ : Tomiwa Edun (โทมิวา เอเดน)

What Happened to Monday 7 เป็น 7 ตาย Seven Sisters ปี 2017 IMDB:6.9

การเดินทางสู่อนาคตอันใกล้ ในเวลาที่โลกต้องเผชิญวิกฤตประชากรล้นโลก รัฐบาลออกออกกฏบุตรหนึ่งคนต่อหนึ่งค...

6.9 IMDB Rating