Christian Rubeck  (คริสเตียน รูเบค)

Christian Rubeck (คริสเตียน รูเบค)

ชื่ออังกฤษ:

Christian Rubeck

ชื่อไทย:

คริสเตียน รูเบค

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

ประเทศนอร์เวย์

ผลงานหนังของ : Christian Rubeck (คริสเตียน รูเบค)

What Happened to Monday 7 เป็น 7 ตาย Seven Sisters ปี 2017 IMDB:6.9

การเดินทางสู่อนาคตอันใกล้ ในเวลาที่โลกต้องเผชิญวิกฤตประชากรล้นโลก รัฐบาลออกออกกฏบุตรหนึ่งคนต่อหนึ่งค...

6.9 IMDB Rating